ซือเซียน
เมื่อน้องสาวฝาแฝดหายตัวไปก่อนวันแต่งงาน เซียวอู่ซินจึงสวมรอยแต่งเข้าจวนอ๋อง เพื่อรักษาชีวิตของบิดามารดาบุญธรรม เรื่องราวคงจะง่ายขึ้นมากหากท่าน...