Karnsaii
“ล็อกเก็ต” เป็นสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าค่ำคืนที่ผ่านมา เขาอยู่กับใครบางคนซึ่งบังเอิญทิ้งมันไว้ให้ดูต่างหน้า แม้ภาพใบหน้านั้น ในความทรงจ...