เฟรย่า
หลายปีก่อนเธอยอมตกกระไดพลอยโจนมีวันไนท์แสตนด์กับรักแรกที่อยู่ข้างบ้าน และไม่คิดว่าวันนี้หลังจากเรียนจบกลับมาถึงเมืองไทย สิ่งแรกที่เขาทำคือกลับมาทวงควา...