Black Paradises
ในเย็นวันหนึ่งที่ฉันกลับบ้านหลังจากทำงานตามปกติก็พลันต้องประหลาดใจเมื่อในบ้านเต็มไปด้วยชายชุดดำที่ตัวฉันเองไม่รู้จัก หากแต่นั่นไม่เท่ากับการปรากฏตัวขอ...