Black Paradises
เพราะการไปเที่ยวบาร์โฮสต์วันนั้นมันทำให้ฉันรู้จักผู้ชายคนหนึ่ง เขาเป็นโฮสต์ที่รับฟังทุกปัญหาภายใต้หน้ากากที่สวมนั้น ฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร เขาก็ไม่รู้...