อิงปารย์
“น้องอิง หยุดก่อน” อชิตะเริ่มเสียงเข้มขึ้นพร้อมกับเสียงฝีเท้าหนักๆ ที่รีบก้าวเดินมาจนทันและมายืนขวางด้านหน้าจนในที่สุดอิงรักษ์ก็ต้องหยุดเด...