ลั่นทมสีเลือด
แค่ตัวแทนที่คุณไม่รัก เธอต้องคอยอยู่เป็นเงาของพี่สาว โดยไม่มีสิทธิ์ร้องขอความรักจากเขา สิ่งเดียวที่เขาจะมอบให้ได้มีแค่ความเจ็บปวด จากชายหนุ่มผู้...