น้องลำดวน
ฉันกับ 'องศา' ก็แค่คนมีแผลสองคนที่ไม่ควรโคจรมาเจอกัน ทว่ารู้ตัวอีกทีระหว่างเรากลับถลำลึกขึ้นเรื่อยๆ จน... "กำลังคุยๆ กันอยู่ มีแพลน...