MacheL
ในยุคปกครองดวงดาวที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงมากมายแต่กลับถูกตีกรอบอย่างอึดอัดด้วยวัฒนธรรมซึ่งอยู่ในช่วงกำลังฟื้นฟูหลังข้ามผ่านสงครามขนาดใหญ่เมื่อ 19...