ปรียาดา
ความคุ้นเคยก่อนเกิดเป็นความรักล้นอก เพราะรักจึงถลำลึกจนเกิดเป็นพยานรักตัวน้อย แต่เธอจำใจต้องจากเขามาเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ควรรัก +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+...