พันพลอย
'จิณณ์' ไม่คิดว่ากระต่ายน้อยที่ตนนึกครึ้มใจอยากได้มาเลี้ยงแก้เหงา วันหนึ่งจะสร้างเรื่องปวดหัวให้ขนาดนี้ 'ฟาริดา' เป็นผู้หญิงของเ...