ส้มผัก
"ทางเดียวที่แกจะได้ที่ผืนนี้คือต้องแต่งงานและมีลูกกับปอแก้วเท่านั้น" นั่นคือเงื่อนไขที่ทำให้ 'เขา' ต้องแต่งงานกับเด็กอุปการะคนโ...