ส้มผัก
เสือไม่กินลูก...แต่ถ้าลูกอุปถัมภ์มันก็...อีกเรื่อง? . "สำนึกไว้ด้วยว่า เพราะมีอลัน แกถึงได้เกิดมาได้ ชีวิตแกเป็นของพี่ชาย แกต้องเสียสละให้พี่ได...