ส้มผัก
5 ปีก่อนเขาตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพื่อเดินตามทางที่เลือก แม้กระทั่งทรยศสัญญาที่ให้ไว้กับเธอ ผู้หญิงที่รักเขา...ใช่...ผู้หญิงที่รักเขามาก เขาคือทุกอย่างท...