ส้มผัก
'สายใจ' สาวสวย ร่างบางๆ แต่ทนอึดสู้ชีวิต เธอเป็นคนไม่กลัวใคร แต่ก็ไม่ใช่ประเภทที่จะวิ่งชนทุกอย่าง เธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย กระทั่งต้องเข้าไ...