อโนทัย/G.Lina
ถ้าเป็นภรรยาเอกมันไม่รุ่ง!......มุ่งเป็นอนุฯดีกว่า!เพียงแต่ ‘ท่านอ๋อง’ ก็หวงตัวเสียนี่กะไร นอกจากนางก็ไม่เห็นจะมีสตรีอื่น เช่นนี้แล้วเมื่อ...