อโนทัย/G.lina
เพราะต้องจบชีวิตลงจากการดื้อรั้นแต่งงานกับ‘ขุนนาง’ เมื่อมีชีวิตใหม่‘สวีเหยาหนี่’จึงออกกฎห้ามผู้ใดในตระกูลแต่งงานกับขุนนางทั้งส...