ASSLYASFOX
Vivi กฏข้อแรกของวีวี่...แรดอย่างมีสติ กฏข้อที่สอง... เลือกให้ดีเมื่อมีทางเลือก กฏข้อสุดท้าย...จบแล้วคือจบ ก็แล้วทำไมผู้ชายคนนี้ ถึงได้แหกทุกฏของวี...