ASSLYASFOX
เพราะเป็นควีนที่จ้องจะกินคิง เลยต้องพยายามทั้งรุกค่า และรุกฆาต ควีน... เพราะหนุ่มที่คิดว่าเป็นเดสตินี่ ดันมีดีกรีเป็นถึงท่านประธาน ซ้ำยังเป็นบอสลับใน...