Lazyfatcat
เพราะไม่เคยมีทั้งความรักและคนรัก นักธุรกิจหนุ่มอย่าง ‘ไอยวัต’ จึงทำสิ่งผิดพลาดอย่างหนักกับ ‘รสิกา’ นักศึกษาสาวที่เข้ามาฝึกงานใ...