Lazyfatcat
เขาและเธอพบกันโดยบังเอิญบนถนนเส้นหนึ่งใน Houston เมื่อความรักเริ่มขึ้นก็มีช่วงเวลาทั้งดีและร้ายผ่านเข้ามาเป็นบททดสอบ จนวันหนึ่งความสัมพันธ์ของ "...