คุณชายน้อยเหนือกำแพงวังหลวง
เผิงอวี้ เจ้าหุบเขาม่านเมฆา ดินแดนแห่งอิสระชน เขาได้ช่วยชีวิตหญิงสาว ซานอิน จากไฟสงคราม โดยหารู้ไม่ว่า นางคือสตรีซึ่งเขามุมานะสร้างเนื้อสร้างตัว ต...