หนาวเหนือ
“เมื่อถึงเวลา…โชคชะตาจะนำพาให้คนสองคนมาเจอกันเอง” ข้อความนี้เห็นจะจริง เพราะอยู่หอพักนี้มาปีกว่า แต่… ‘น้ำปาย’ ก...