ถั่ว งอก'フ'
จินเทียนหลี่ซังนำตัวองค์ชายกบฏแห่งต้าเหลียงเหวินหยางซื่อกลับมายังภพมารเพื่อหวังเสวยสุขด้วยกันในฐานะคนรัก หากแต่เขาคงลืมเรื่องสำคัญบางอย่างไป อย่างการ...