lanlabai
ตำนานที่เคยได้ยิน กับเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้น.. ในเมื่อไม่ได้เห็นด้วยตัวเอง เช่นนั้นจะแน่ใจได้อย่างไรว่ามันถูกต้อง? หากแท้จริงแล้วเรื่องทุกอย่างกล...