T.O.P
สองร่าง สองภพ สองดวงจิต วาสนารักพันผูกมิรู้ลืม เมื่อสตรีสองนางต่างสลับดวงจิตกัน หัวใจรักที่ด้านชา กลับกลายมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง ...