สุขนิรันดร์
เมื่อนางร้ายได้โอกาสรู้ความจริง ว่าเรื่องราวของตนนั้นเป็นเพียงแค่นิยายเล่มหนึ่ง แต่เมื่อนางคิดว่าทุกอย่างมันจบแล้ว นางก็ได้โอกาสแก้ตัวใหม่อีกครั้ง! แล...