ลันลาภา
คำสัญญาเมื่อ 7 ปีก่อน ใครจะว่างมงาย แต่เธอยังจำมันได้เสมอ รักแรก รักเดียว กับผู้ชายตัวโตหน้าดุคนนี้