หม้อของเกอเกอะ
จากหญิงสาวผู้เพอร์เฟคในยุคปัจจุบัน สู่เด็กหญิงตาบอดผู้มีพรสวรรค์หยั่งรู้อนาคต นางถูกสรรเสริญว่าเป็นเทพเซียนลงมาจุติ แต่อุบัติเหตุที่ไม่ตั้งใจกลับนำไป...