ปันแก้ว
อทิตยาต้องการมีลูกโดยวิธีทางการแพทย์แบบไม่พึ่งสามี เธอจึงตัดสินใจขอคำปรึกษาจากธีรดนย์ คุณหมอหนุ่มผู้เป็นพี่ชายของเพื่อนสนิท ด้วยความหวังดี ชายหนุ่...