นับดาว
เอกบุรุษไร้พ่าย...หากหนึ่งใจจะไร้รักได้จริงหรือ... บางครั้ง...โชคชะตาก็ช่างเล่นตลกเกินไป ต่างคน ต่างแคว้น ต่างอุดมการณ์ ดุจผืนน้ำจรดขอบฟ้าที่ไม...