จิ่วซานหลิง
โรคประหลาดที่อ๋องปีศาจเป็น มีเพียงนางเท่านั้นที่สามารถรักษาได้ เขาจึงจำต้องเก็บนางไว้ข้างกายในฐานะพระชายา "ข้าไม่มีวันแต่งให้ท่าน" "...