จิ่วซานหลิง
หนึ่งคำสาปกำหนดชะตา หรือเพราะลิขิตฟ้าจึงพบพาน... ใครเลยจะคิดว่าโชคชะตาสามารถเล่นตลกกับผู้คนได้ถึงเพียงนั้น วันดีคืนร้าย จอมมารผู้ยิ่งใหญ่กลับตื...