อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ : เขียน สรวงอัปสร กสิกรานันท์ :  แปล
โลกที่ข้าพเจ้ามองเห็น The World As I See It หากจะกล่าวว่า อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ มิใช่เพียงนักวิทยาศาสตร์ แต่เป็นนักปรัชญาวิทยาศาสตร์คงไม่ผิดนัก ด้...