ม่านหลังจันทร์
พระที่สายมูเตลูต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ขอแล้วเฮง ขอแล้วปัง ขอเงินได้เงิน ขอทองได้ทอง ขอผัวได้ผัว ขอลูกได้แฝด สาวโสดวัยสามสิบห้าที่มีแววจะต้องเก็บซ...