เหม่ยอี้ซิน
เพราะตระกูลเพิ่งสูญเสียเสาหลักสำคัญ น้องชายเพียงผู้เดียวก็ยังไม่โตมากพอที่จะรับตำแหน่งแม่ทัพต่อจากท่านปู่ ลู่อวี้หรันจึงตอบตกลงที่จะแต่งเข้าเป็นฮองเฮา...