อี้ซิน
*เล่มเดียวจบ* เธอทะลุมิติมาอยู่ในร่างของลู่เหลียนซือ สตรีที่ถูกวางตัวไว้ให้แต่งเข้าตำหนักขององค์ชายรองไป๋หรงหลี่เซินตามคำมั่นสัญญาในอดีตระหว่างบิดากั...