SPARKLING.B
"เดี๋ยวก่อน!! คือเราเป็นผู้ชาย!! เราเป็นพี่ชายพลอย ชื่อเพ้นท์" ตัดสินใจบอกความจริงโดยไม่แถไปเรื่อยอีก พร้อมๆ กับเขาที่หยุดการกระทำแล้วยกใบหน...