ตัวพิมพ์
...อยากรู้ใจเธอทำด้วยอะไร ถึงได้ร้ายปกปิดเสน่หา ใต้หน้ากากโฉมงามอร่ามตา โอ้บุษบายาใจไซร้จึงลวง... 'คชา' หลงรักเธอหัวปักหัวปำ เข้าขั้นโงหั...