MAME
เขาบอกกันว่าการเข้ามหาวิทยาลัยก็หมายถึงการได้อยู่คนเดียว ไอ้เดียร์ก็เช่นกันที่คาดหวังว่าการอยู่หอ จะได้อิสระในการใช้ชีวิต แต่แล้วพี่สาวสุดที่รักที่รับ...