MAME
สำหรับ"ภาคิน" ไอ้เด็กกราฟไม่ต่างจากสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดในชีวิตของเขา ไม่ว่าจะโยนทิ้งกี่ครั้ง ไล่ไปกี่รอบ มันก็จะโผล่หน้ามาให้เห็น จนชักคิดผ...