Bacteria
​เพราะอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดทำให้ ‘ไอยรา สิงหเมฆา’ ไปหาเรื่องกับคนที่ไม่สมควรเข้า! หากรู้สักนิดว่า ‘กันต์ เด กัสโตร’ ประธาน...