MAME
สำหรับ "ภวิศ" นายปณชัยก็ไม่ต่างจากผู้ชายร้ายกาจที่หมางเมินเขามาตลอดสิบกว่าปี ในสายตาอีกฝ่าย เขาก็ไม่ต่างจากเจ้านายที่ต้องบูชาขึ้นหิ้ง เป็นดั...