วาดฝันแห่งรัก
จากบทสรุปเรื่อง "เกียรติยศดวงดารา" สู่จุดเริ่มต้นเรื่อง "กามเทพกิตติมศักดิ์" "จะเป็นอย่างไร ถ้า คู่กัด ในวัยเด็กต้องกลายมาเป็...