etsuhimawari
นี่เป็นเรื่องราวของ 'ไป๋หลิน' เด็กชายที่อาศัยอยู่ในพิภพตั้วหมัว ดินแดนของผู้บ่มเพาะพลังและหนทางในการก้าวไปสู่จุดสูงสุด...