ซาเอกิซัง
ฟูจิมิยะ อามาเนะ นักเรียนมัธยมปลายผู้ใช้ชีวิตตามใจตัวเองเพียงลำพัง และชีนะ มาฮิรุ สาวสุดสวยในโรงเรียน เจ้าของฉายา "ท่านเทพธิดา” เพื่อนบ้า...