อาโอะ จูมอนจิ
ไม่เข้าใจจริงๆ แฮะ ทุกอย่างเลย... พอรู้สึกตัว พวกฮารุฮิโระก็อยู่ท่ามกลางความมืด ทุกคนจำได้แต่ชื่อของตัวเองเท่านั้น คนที่พึ่งพาได้มีแค่แมรี่ที่ไม่รู...