ทัปเปย์ นากะทสึกิ, ไดจิ มัทสึเซะ
―ขอมอบแด่ภรรยาของกระผม เทเรเซีย วาน แอสเทรอา นัตสึกิ สุบารุ เด็กหนุ่มมัธยมปลายถูกอัญเชิญมาที่ต่างโลก เขาผู้ไร้ความสามารถใดได้รับพลังหนึ่งเมื่ออยู่ ณ...