โย โอมุระ
ไม่มั่นใจว่าจะ “รอ” ได้หรือเปล่า “กลุ่มอาการมนุษย์หมาป่า”— เป็นโรคประหลาดสุดลึกลับซึ่งว่ากันว่าแสดงอาการแบบปุบปับ ...