มามิตะ
เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่ศูนย์ ฉันจะลองเชื่อนายดีไหมนะ— อุบุกิตัดสินใจสืบทอดร้าน “กินโมคุเซย์” ร้านตัดเสื้อบุรุษเก่าแก่ในย่า...